تبلیغات
محــــــــــذور - یا غیاث المستغیثین
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

خوبان می گویند:

این کنت یا ولی المومنین...

عرفا می گویند:

یا غایة آمال العارفین...

قربان مولایم علی بروم که به من هم یاد داد بگویم:

یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین    

یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین

 

ای معبود من؛

باور نمی کنم که مرا نمی شنوی

و اگر می شنوی باور نمی کنم که مرا دوست نداری

و اگر دوست داری باور نمی کنم که جوابم بکنی

و اگر جوابم نمی کنی ...

آه چه خدای خوبی هستی

توکه کشتی نجات را برایم مهیا کرده ای

ومن چه قدر نادانم که دستم را دراز نمی کنم تا نجاتم دهی

عجل فی فرج مولاناالغریبــــــــ....

مهدی جان؛

اگر چه در طلبت هم عنان باد شمالم

به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم

العجل


نوشته شد در 4 اسفند 90 ساعت 18:53 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور