تبلیغات
محــــــــــذور - آهیم و سیــــاهیم///
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

از تراوشات کلاس ارزشمند فیزیک:

 

مستیم و نبستیم دخیلی به در دوست

مردیم و نمردیم ز داغ شرر دوست

 

چون شکوه نکردیم و دل از غیر نکندیم

پس راه نجستیم به راه گذر دوست

 

دیدیـم و ندیدیـم رخ غیــر و رخ یــار

از دست بدادیم لب پر شکر دوست

 

آهیم و سیاهیم و زبس غرق گناهیم

بی پرده ندیدیم رخ پرده­در دوست

 

در خرقه ی زهدیم و شکاننده ی عهدیم

حقّا که شکستیم چو شق القمر دوست

 

از دست برفته­است چو ماهی گذر عمر

یک لحظه نبودیم ز دل منتظر دوست


نکته : بیت سوم با لف و نشر مرتب خوانده شود.


نوشته شد در 28 بهمن 90 ساعت 00:44 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور