تبلیغات
محــــــــــذور - تظاهر ... اَدا ... تحیّر ...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

چند وقتیه احساس می کنم دارم ادای محبین آقا رو در می آرم. حتی وقتی به ته دلم رجوع می کنم میبینم اونقدر تعلقات دیگه هست که مانع دوست داشتن یوسف زهرا بشه. به قول خواجه ی شیراز:

جوی ها بسته ام از دیده به دامان که مگر / در کنارم بنشانند سهی بالایی...

طوری نیست. ادای عاشقا رو در آوردن هم غنیمتی است... . توفیقی که به هر کس نمی دهند.

مولای یا مولای...

 انت الدّلیل و انا المتحیّر

و هل یرحم المتحیّر الاالدّلیل


نوشته شد در 27 بهمن 90 ساعت 16:24 علی کریمی لطفا کسی نظر نده!!! |دستنوشته های یک حاضر شده محضور