تبلیغات
محــــــــــذور - چند رباعیـ
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

اَمَّن یُجیب

باید ببوسم این صفحات سلیس را

این گونه های نازک از گریه خیس را

عاصی شدم بیا و خودت هم جواب گو

این انتظار خشک و دوچشم حریص را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امن یجیب خوانده ام اما نمی شود

این دیده ها به روی شما وا نمی شود

باید خودت بیایی و درمان دل کنی

قلبم به وعده ی تو مداوا نمی شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای که در باد صبا زلف پریشان کردی

فکر بی تابی ما و غم هجران کردی؟!

اگر از روز ازل با تو مرا کار نبود

پس چرا بهر من این چهره نمایان کردی؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرو من گل می کند در باغ امّا بی تو نه

عاقبت درمان شود این داغ امّا بی تو نه

پاره کردم رشته ی تسبیح با انگشت دل

ساعد ساقیّ سیمین ساق امّا بی تو نه*

 


*اشاره به این بیت خواجه حافظ:

رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر ساعد ساقیّ سیمین ساق بود


نوشته شد در 26 بهمن 90 ساعت 16:43 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور