تبلیغات
محــــــــــذور - تا اطلاع ثانــــــــوی ... تعطیـــــــل!!!
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

      با یکی از دوستان (یاسر) عهد بسته ایم که دوهفته بروز نکنیم. برای چی؟ برای اینکه با یه کارنامه ی آبرومند به خانه بیاییم. البته احتمالا این اتفاق نمی افته.(فقط در مورد من!!!) شما دعا کنید. سعی می کنم به عهدم وفا کنم و این دو هفته بروز نکنم. اما دیگه معدل خوب دست خداست. هر چند می دانم بعد از دوهفته، اولین بازدید کننده خودم هستم. اما اینو نوشتم که اگه خدایی نکرده کسی اشتباهی کلیک کرد و اومد تو، نگه چرا محضور حاضر نیس!!!

توبه کردم که دگر می نخورم در همه عمر                    بجز از امشب و فردا شب و شب های دگر!!!

                                                           


نوشته شد در 15 دی 90 ساعت 11:54 علی کریمی نظرات |دستنوشته های یک حاضر شده محضور