تبلیغات
محــــــــــذور - نمی دانم چرا...!
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

نمی دانم چرا دیریست چشمانم

در مزرعه ی دو چشم دل فریبت چریدن گرفته اند

دست خودم نیست؛

خیلی دشوار است ترک گفتن چشم چرانی!

                            نمی دانم چرا دیریست پاهایم

                            در مسیر جمکران تو دویدن گرفته اند

                            دست خودم نیست؛

                            خیلی دشوار است تحمل فراق امام زمانی!

                                                             نمی دانم چرا دیریست اشکهایم

                                                             در سوگ چادر خاکی باریدن گرفته اند

                                                             دست خودم نیست؛

                                                             خیلی دشوار است مشاهده ی قامت کمانی!

 


پ.ن: لطفا اولین طبع آزمایی مرا در دلنوشته ی غیر کلاسیک تحمل کنید. اسمش را شعر نو که نمی شود گذاشت. شاید موج نو هم نباشد. اگر تخیل شاعرانه ای در آن دیدید، خبرم کنید!!!


نوشته شد در 10 دی 90 ساعت 15:15 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور