تبلیغات
محــــــــــذور - فرآیند
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

با عشق میان شعله و دود برو
در آتش کینه های نمرود برو
این سطر کلید رستگاری ست عزیز:
آهسته بیا، حرف نزن، زود برو!

نوشته شد در 11 اسفند 92 ساعت 14:55 علی کریمی دیـــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور