تبلیغات
محــــــــــذور - طفره
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

لب خند تو اسفند مرا آذر کرد
تردید شدم، دلت مرا باور کرد
سر تا ته من فقط عَرَض بود ولی
عارض شدنم به تو مرا جوهر کردنوشته شد در 27 بهمن 92 ساعت 19:33 علی کریمی دیـــــــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور