تبلیغات
محــــــــــذور - سر راهی...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

ام روز صبح یک بیت شعر متولد شد... و به دلایلی نتونستم بنویسم ش.
هر چه فکر می کنم به خاطرش نمی آورم...
...
حس مادری را دارم که بچه اش را سر راه گذاشته...
و رفته است...


نوشته شد در 26 بهمن 92 ساعت 15:16 علی کریمی دیـــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور