تبلیغات
محــــــــــذور - مرا مجبور کن
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

افکار بد را دور کن با هم بمانیم

عقل و دلت را جور کن با هم بمانیم

این بار اگر دنیا تو را سمت خودش خواند

خود را از او معذور کن با هم بمانیم

تا نغمه ی چشمت بیات اصفهان است

این گوشه را ماهور کن با هم بمانیم

شیرینی عشق تو بیش از انتظار است

قدری لبت را شور کن با هم بمانیم

راضی اگر هم نیستی از غیرت من

چشم زمین را کور کن با هم بمانیم

یا لااقل حتی اگر میلش به من نیست

یک شب دلت را زور کن با هم بمانیم

تنهایی امروز هم تقصیر من بود

فردا مرا مجبور کن با هم بمانیم
نوشته شد در 27 آذر 92 ساعت 14:12 علی کریمی دیــــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور