تبلیغات
محــــــــــذور - دو رباعی
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

در حد توان من چرا «دوری» نیست؟!

در شهر کسی مثل من این جوری نیست

در قلب پر از ایالتم جز تو کسی

شایسته ی حکم امپراطوری نیست

 

من جا نشدم میان دلبندانت

چون پر شده از فراریان زندانت

انگار که جای با تمدن ها نیست

در کشور بی تمدن چشمانت


نوشته شد در 13 خرداد 92 ساعت 00:42 علی کریمی دیـــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور