تبلیغات
محــــــــــذور - سکه ی باطل . . .
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

آن روز که حاصل تو را خواهم دید
آن سکه ی باطل تو را خواهم دید
ای آن که مرا ز عشق می ترسانی
یک روز شمایل تو را خواهم دید...


نوشته شد در 25 اسفند 91 ساعت 00:59 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور