تبلیغات
محــــــــــذور - نمــــاز میـــــت
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

ای کاش مرا ز عشق می ترساندی
در مسند گرم و نرم خود می ماندی
ای کاش به جای صد تغزل آن روز
بر عشق نماز میتی می خواندی


نوشته شد در 24 اسفند 91 ساعت 23:57 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور