تبلیغات
محــــــــــذور - خیل نوادر ... (!)
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

در قلب من از خیل نوادر شده ای!
مانند شناسنامه صادر شده ای

افسوس که من همیشه غایب بودم

هر جا که تو آماده و حاضر شده ای

نوشته شد در 27 بهمن 91 ساعت 19:54 علی کریمی دیـــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور