تبلیغات
محــــــــــذور - یا مُنی قلوب المشتاقین...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

برای چه؟!...

تنها تویی که کسر مرا ساده می کنی

فکری به حال این من افتاده می کنی

تنها تویی که با حرکت های پلک خود

دل را اسیر می کنی، آزاده می کنی

با این همه چرا من و تنهایی مرا

محکوم اتفاق نیفتاده می کنی؟

آواره ی تو ام به خیابان و دشت و کوه

من را چرا حواله ی سجاده می کنی؟!*

از رفت و آمدت به دلم خسته ام! بگو

داری مرا برای چه آماده می کنی؟!

...


*سجاده نشین با وقاری بودم  ///  بازیچه ی کودکان کویم کردی (مولانا)


 


نوشته شد در 8 بهمن 91 ساعت 16:34 علی کریمی دیـــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور