تبلیغات
محــــــــــذور - بنماند هیچم الّا ... هوسـ قمار دیگر
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

دور تا دورم تو را چسبانده بر دیوار ها

دست تقدیر است این یا کار خلق آزار ها؟!

دست تقدیر است این یا اتفاقی ساده است

این که طنّازی کند گل در میان خار ها؟

از همان وقتی که در خوابم اقامت کرده ای

پرسه کم تر می زنم در عالم بیدار ها

دست تقدیر است، آری! اتفاقی ساده نیست

این که یوسف بشکند نرخ همه بازار ها

قصه تکراری است: دعوای میان عقل و عشق

عشق اما می شود پیروز در پیکار ها

خاطرم جمع است اگر حیران و سرگردان شوم

داده ام افسار قلبم را به دستت بار ها

در کدامین شیشه پنهانی شمیم جان فزا؟!

در کدامین شیشه دور از دیده ی عطار ها؟...
پ.ن: کلمه ی «نرخ» در بیت چهارم، به توصیه ی استاد عباس خوش عمل کاشانی جای گزین «تاج» شد.

نوشته شد در 18 آذر 91 ساعت 13:48 علی کریمی دیــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور