تبلیغات
محــــــــــذور - به یاد قیصر ... برای علی (علیه السلام)
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

و «عین» حرف اول عشق است
آن جا که نام کوچک من....

نه
   نه

آن جا که نام بزرگ او آغاز می شود.
علی یعنی

     خودِ
          خودِ
                خودِ
                       عشق

نوشته شد در 15 آبان 91 ساعت 16:24 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور