تبلیغات
محــــــــــذور - ای شمس و قمر از رخ زیبات منور
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

 ابر دلم دوباره باریدن گرفت. امید است که با آفتاب جمال آقا رنگین کمان شود.

*****

ای شمس و قمر از رخ زیبات منور                            وی خاطرما از غم هجر تو مکدر

بر روی دلم نقش زدم عارض ماهت                         یعنی که نباید بنشیند کس دیگر

*****

دیشب که ز روی پل دل سخت گذشتی              هیچ از تَرَک قلب من آگاه نگشتی؟!

ای ماه دل افروز من آهسته گذر کن                    ترسم شکند قلبم و از روش بیفتی

*****

از خاک رهت سرمه زدم چشم گنهکار                روشن شد و از من طلبی کرد دگربار

گفتا به تمنای نگاهی به رخ دوست                بیت الحَزَنی گشته دلم خسته و افگار

*****


نوشته شد در 19 آذر 90 ساعت 18:14 علی کریمی نظرات |دستنوشته های یک حاضر شده محضور