تبلیغات
محــــــــــذور - سوال سخت هندسه...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

کلا شب هایی که فرداش امتحان هندسه دارم، طبعم باز میشه. نمی دونم حکمتش چیه ولی ترم اول هم شب امتحان هندسه کاسبی مون خوب بود! این غزل محصول سیر و سلوک هندسی دیشبه : (از اشکالات وزنی صرف نظر شود.)


دوباره من شدم اسیر تیره بخت هندسه

دوباره پر شکن شده ست زلف لَخت هندسه


دولت علم بین که چون از سر فقر و افتخار

گوشه ی تاج بشکند به تاج و تخت هندسه


به پای علم بی عمل زبس که آب داده ام

جوانه کرده برگ من ز تک درخت هندسه


نه مدرک است حاصلم، نه نمره ای، نه رتبه ای

برون کشید باید از سه ورطه رخت هندسه


شبست و من هنوز هم اسیر فصل سوّمم

فغان ز صبح بعد و از سوال سخت هندسه...


نوشته شد در 3 خرداد 91 ساعت 12:01 علی کریمی نظرات |دستنوشته های یک حاضر شده محضور