تبلیغات
محــــــــــذور - بی­ تویی
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

تسل­­سُل­ــ . . . *

 

بر روی گونه ها عرق شرمِ "بی ­تویی"

سر را بریده خنجرک نرمِ "بی­ تویی"

وقتی که بی توییم ، تو از دست می­ روی

وقتی تو نیستی ، همه سرگرم "بی­ تویی" **

 


*: سروده شده در سخت ترین لحظات "بی تویی"

**: اَ أنت اقرب الیّ من حبل الورید؟!!!!


نوشته شد در 1 اردیبهشت 91 ساعت 00:59 علی کریمی نظرات |دستنوشته های یک حاضر شده محضور