تبلیغات
محــــــــــذور - چه سبز و با طراوتی...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

سر نوشت: اولین طبع آزمایی در قالبی شبه نیمایی! که کمی قدیمی است و از نظر عاطفه و وزن ضعیف. اما به سبب در امان ماندن از فراموشی می نویسم:


قسم

قسم به چشم های تو

دگر قسم نمی دهم

تورا که از مقابلم به ناز و عشوه می روی

تورا که با نگاه بی کران پر ز مهر خود

دل خراب و خسته را به صد کرشمه می بری

 

 

قسم به ماه دلکشت

دگر  قسم نمی دهم

تو را که زلف گل فشان خود به من نمی دهی

تو را که کام تلخ را

به لعل پر زقند خود به آسمان نمی بری

دگر قسم نمی دهم

تورا که از مقابلم چه ناز و مست می روی

ولی مرا نمی بری

تورا که صد هزار دم

به صد نوا و زمزمه صدا زدم

ولی محل نمی دهی...

 

 

قسم به صوت دل­نشین تنگنای حنجرت

دگر قسم نمی دهم تورا به جان مادرت

ولی به جان مادرت!

بیا و دست خسته ام بگیر و با خودت ببر

ببر مرا به خلوتی

که دیگر از توان واژه های پیر و خسته­ام

                نمانده استقامتی

که وصف داغ دل کنم

و هجر را خجل کنم

چه سبز و با طراوتی...

 

دی 90


نوشته شد در 24 فروردین 91 ساعت 10:58 علی کریمی دیدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور