تبلیغات
محــــــــــذور - عـ . ـشـ . ـق
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

به گیتی هر کجا درد دلی بود

به هم کردند و عشقش نام کردند*


*فخرالدّینـ ـعراقیـ


نوشته شد در 23 فروردین 91 ساعت 02:05 علی کریمی دیـــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور