تبلیغات
محــــــــــذور - ـ ـ ـ ــهیچ شدنــ ـ ـ ـ
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

                                                                       هیچ شدن...

تورا به وسعت دریای شوم فاصله­ها

مرا رها کن از این قید­و­بند ولوله­ها

مرا به کتم عدم بَر، مرا به هیچ شدن

مرا به دفن شدن در میان زلزله­ها

بیا مرا تو به پایان رسان به دست زوال

بیا که مهر تو شد سرّ ختم غائله ها

بیا و بار غم از شانه­های من بَردار

بیا به کاسه­ی لب­ریز صبر و حوصله­ها

بیا به پیکر بی جان من نماز وداع

بخوان و نعره بزن در میان هلهله­ها*


*سلب توفیق شد. اجازه ی سرودن غزل فاطمی را ندادند... . 


نوشته شد در 18 فروردین 91 ساعت 16:58 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور